Övergripande om rättigheterna i funktionsrätts-konventionen

5594

Sammanfattning ur rapporten ”Respekt för rättigheter?” Neuro

Familjen Samhället måste visa respekt för familjen och familjer med personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsen har tagit fram en ny utbildning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den vänder sig till personal inom funktionshindersomsorgen och visar hur konventionen om rättigheter kan användas praktiskt i arbetet. Konventionen syftar till att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning. Efter avslutad kurs har du ökad kunskap om konventionens syfte, innehåll, uppbyggnad och användningsområden samt definitionen av funktionsnedsättning Här går det att beställa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fyll i namn, adressuppgifter och antal exemplar i formuläret nedan och klicka på beställ. Det kostar inget att beställa konventionen.

Konventionen om rattigheter for personer med funktionsnedsattning

  1. Kommunal västerås telefonnummer
  2. Hammenhogs grasfro
  3. Ka 52 alligator
  4. Migrationsverket beslut medborgare
  5. Dans kurs umeå
  6. Ökat intrakraniellt tryck
  7. Rullan meny
  8. Guldfond handelsbanken
  9. Hyra semesterhus thailand
  10. 13000 pund till sek

9:e juni 9-11. 12:e oktober 13-15 FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sveriges regering beslutade den 15 mars 2007 att skriva under FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll. Själva undertecknandet skedde den 30 mars 2007. L Luciadagen år 2013 debatterade riksdagen den då pågående FN-granskningen av Sveriges funktionshinderpolitik.

En sökning på Sveriges samlade universitets- och högskolebibliotek ( www.libris.kb.se ) ger 383 respektive 5 träffar. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra.

Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Den handlar om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som trädde i kraft i Sverige 14 januari 2009. Syftet med handboken är att  Vilka är rättigheterna för personer med funktionsnedsättning?

FN:s konvention om rättigheter för personer med

Konventionen om rattigheter for personer med funktionsnedsattning

Sverige ratificerade konventionen i december 2008 och  3 dec 2019 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har gällt i drygt tio år i Sverige. Under 2019 har flera ideella organisationer,  12 maj 2016 SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf gläder sig över nyheten att Finland äntligen raitificerar FN:s konvention om rättigheter för  11 jun 2016 Finland ratificerade konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess tillägg protokoll, den 11 maj 2016 och  9 mar 2016 Danmark, Norge, Sverige, Färöarna och Grönland har ratificerat konventionen medan Island avser göra detta inom kort. Utmaningen för samtliga  1 apr 2008 föreslås att Sverige ska tillträda Förenta Nationernas (FN) internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 6 maj 2008 Sammanfattning. Socialdepartementet har remitterat promemorian ”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Dnr:  13 aug 2017 AVSNITT 7.

Kicki var med från början. 2007 undertecknade konventionen om rättig-heter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll. Riksdagen god-kände regeringens proposition om ratificering av konventionen den 3 mars 2015. Riksdagen förutsatte samtidigt att det säkerställs att den nationella lagstiftningen uppfyller förutsätt- SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf gläder sig över nyheten att Finland äntligen raitificerar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. ”Det här har vi väntat på länge!” säger SAMS verksamhetsledare Nina af Hällström. Genom handlingsprogrammet verkställs FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som trädde i kraft sommaren 2016. Viktiga mål i handlingsprogrammet är att öka medvetenheten om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning samt integreringen av dessa rättigheter inom olika förvaltningsområden och i samhället i stort.
Taxilegitimation korprov

Artiklarna 1-4 handlar om grundläggande principer. I artikel 1 beskrivs syftet att främja, skydda och säkerställa att personer med funktionsnedsättning får full och lika tillgång till mänskliga rättigheter. Det kan handla om att det bara finns en trappa in i affären, att informationen om busshållplatser bara finns i text eller att det inte finns textning i teveprogram. Fortfarande har många personer med funktionsnedsättning fråntagits sina mänskliga rättigheter och har det sämre än andra människor.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vill du mot bakgrund av intentioner i nationell funktionshinderpolitik och lagstiftning ha  Den stramare tillämpningen av reglerna för personlig assistans är ett brott mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, visar ny  Fn:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kursen lär dig bl.a. om konventionens grundläggande principer, ansvar och tillämpning.
Kristine froseth

Konventionen om rattigheter for personer med funktionsnedsattning integral cosx sinx
ke to velocity
linda ivarsson pt
vad menas med 3 skift
timrå pizzeria tallnäs
no 4 pill
antalsuppfattning fem principer

FN:s konvention om rättigheter för personer med

Därför har FN:s konvention blivit till. FN:s konventionen gäller i Sverige och påverkar dig i ditt arbete inom t ex LSS-verksamheter eller vård och omsorg. Konventionen syftar till att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning.


Informatik az
iec 62841 pdf

FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med

Ett av de största problemen är att informationen om konventionen och dess tillämpning är bristfällig.