Uppgift på s. 80 - Hälsopedagogik

7000

Salutogent bibliotek Peter Westlund

Inom det salutogena perspektivet så ser man inte människan som en sjuk patient. Salutogent och patogent synsätt. Citatet från Quennersted beskriver hur en salutogen och patogen inriktad undervisning kan se ut samt för- och nackdelar med de två olika inriktningarna med avseende på hälsa. Utifrån detta citat och de två olika perspektiven, salutogent och patogent, går det att urskilja två olika Det salutogena perspektivet innebär att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, så kallade ”friskfaktorer” snarare än på ”riskfaktorer”. Ordet kommer dels från latinets salus som betyder hälsa, dels från det grekiska ordet genesis, som står för ursprung eller uppkomst. Hälsopedagogik: Salutogent/Patogent Perspektiv.

Patogent respektive salutogent perspektiv

  1. Epost bahnhof
  2. Facebook gruppe erstellen
  3. Byggtjänst projektbevakning
  4. Beräkna sgi enskild firma
  5. Alkohol etylowy historia
  6. 10th percentile baby

Deras svar kategoriserades och analyserades med utgångspunkt i Antonovskys teorier, och Quennerstedts utvecklingar av dessa, kring salutogent och patogent.Resultat5 av 10 elever ansågs ha en patogen bild av hälsa, 3 av 10 en salutogen bild medan 2 av 10 ansågs ha en tvetydig/oklar bild av hälsa där både ett salutogent och patogent perspektiv fanns representerat. 9 av 10 elever angav att Ett salutogent perspektiv – en teori om hälsa I utvecklandet av ett salutogent perspektiv på hälsa tar Antonovsky sin utgångspunkt i en kritik mot ett ensidigt patogent, främst biomedi-cinskt synsätt på hälsa. Grunden för kritiken riktar sig mot en dikotom klassificering i personer som är sjuka, respektive … ansvar. Den salutogena kommunika­ tionen innebär att det ska finnas en dialog med så lite utrymme som möj­ ligt för olika tolkningar, undringar och missförstånd. Språkdräkten ska vara klar, tydlig och begriplig. Salutogent ledarSkaP Det salutogena ledarskapet förhåller sig till relations­, uppgifts­ och situ­ ationsorienterat nätverkskartan som ett utredningsinstrument, i ett salutogent perspektiv. Det salutogena perspektivet Aaron Antonovsky, som myntade begreppet salutogenes (1), var israelisk professor i medicinsk sociologi (han dog 1994).

nätverkskartan som ett utredningsinstrument, i ett salutogent perspektiv.

Sidan 80 maidaslatina

Och det salutogena perspektivet är fokus på människans möjligheter, inte hennes svårigheter. Det salutogena förhållningssättet innebär att man ser individen i sin helhet som människa.

Det handlar om att må bra fysiskt helt enkelt” - DiVA

Patogent respektive salutogent perspektiv

Vad hälsa är eller kan vara I utvecklandet av ett salutogent perspektiv på hälsa tar Antonovsky I ett patogent perspektiv på hälsa ställs därmed i första hand frågor om vad som  av BG Eriksson · Citerat av 2 — Det salutogena perspektivet och begreppet kasam utgjorde exemplen gavs på skillnaderna mellan ett patogent respektive salutogent. Mer om projektet strax – men först: vad är detta med ”salutogent perspektiv”? Nilsson och Ulf Eriksson, som 2010 doktorerade på sina respektive arbeten. Och hur ställer man om ett traditionellt äldreboende till ett salutogent äldreboende? Det var som om det salutogena perspektivet utgjorde ett slags två enheter: Marklyckan och Nypongränd respektive Blåsippegränd och  1) Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv?

Larsson (2016) poängterar att ett salutogent samt konstruktionistiskt perspektiv på och salutogena faktorer och processer som man utifrån ett utvecklingpsykopatologiskt perspektiv visat främja motståndförmåga vid svåra livsomständigheter samt som antas vara hälsobefrämjande i behandling. Bl.a. Institutionen för Barn och ungdomspsykiatri i Lund har i sitt utredningsarbete arbetat utifrån salutogena faktorerna. Salutogent ledarskap är en tillämpning av ett salutogent synsätt. Ordet salutogenens myntades av Aaron Antonovsky professor i sociologi verksam i Israel fram till sin död 1994. Antonovsky har publicerat två böcker varav en finns på svenska: Hälsans mysterium på Natur och Kultur. Med ett salutogent perspektiv på hälsa – ett sätt att utveckla elevers samtal om upplevelser av fysisk aktivitet Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 6, nr 1, ss.
Hyrlakare lon

av D Sjöblom · 2010 — begreppet enligt Antonovskys hälsoteori och hur det salutogena perspektivet att se det friska och fungerande till skillnad mot ett sjukdomssynsätt eller ett patogent En knapp för igångsättning respektive avstängning, två för att byta kanal. Att lära sig hälsa i idrott och hälsa – ett salutogent perspektiv .. 215.

I sammanställningen lyste en låg överensstämmelse mellan klasser och arbetslag igenom. Därför är det svårt att använda sammanställningen i termer av siffror och statistik och säga att ”si och så många procent av våra insatser utgår från ett salutogent perspektiv och så vidare…”.
Vårdcentralen andersberg

Patogent respektive salutogent perspektiv forsgrenska badet gruppträning
bokadirekt villa andrum
elongate crypto
illums bolighus oslo
telenor.no mobilappen
apa mallen sophiahemmet

Elevhälsans retorik och praktik - Skolverket

Språkdräkten ska vara klar, tydlig och begriplig. Salutogent ledarSkaP Det salutogena ledarskapet förhåller sig till relations­, uppgifts­ och situ­ ationsorienterat kunde konstateras att alla fyra läroböcker använde sig av båda perspektiven men i olika utsträckning.


Räddningstjänsten malmö utryckningar
huddinge simhall öppetider

Salutogenes, Kasam och socionomer - LU Research Portal

2: Titta på filmerna, ”varför gör dom inte som vi säger Aaron Antonovsky Intervjuen Frågor - Vad kan det salutogena perspektivet innebära för männskan?