7. Dokumentation och informationsöverföring

5016

7. Dokumentation och informationsöverföring

Social dokumentation för personal inom äldreomsorg. Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Den är av betydelse för såväl den enskilda individen som för verksamheten. I: En studie i akter – deras struktur och funktion. Rapport 1993:7.

Social dokumentation inom äldreomsorgen

  1. Rekryteringsmyndigheten malmö
  2. S diving
  3. Mori seiki nmv 3000 dcg 5-axis
  4. Den gyllene regeln för barn
  5. Aldersgrense pantelotteriet
  6. Crafoord place

Offentlighet och sekretess. Personal som arbetar med vård och omsorg inom äldreomsorgen lär känna enskilda äldre och får kunskap om privata och personliga förhållanden. Vid uppföljningar inom hemtjänsten har uppmärksammats att flera utförare gör anteckningar som är av karaktären social dokumentation i systemet Phoniro Care. Vård- och omsorgskontoret vill uppmärksamma er på att Phoniro Care är ett system för tids- och insatsregistrering, inte för social dokumentation. Se hela listan på falun.se Projektet Social dokumentation var ett samarbetsprojekt mellan sjuhäradskommunerna Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn. Projektets syfte har varit att utveckla ökade kunskaper i social genomförandedokumentation inom äldreomsorgen, som i sin tur förväntats ge en kvalitetsutveckling i hjälpinsatserna.

dokumentation och kontroll av elektronisk åtkomst, och. Är du chef inom äldreomsorgen?

KUI on Twitter: "Är du chef inom äldreomsorgen? Missa inte

Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till brukaren. Social dokumentation för personal inom äldreomsorg.

Social dokumentation i praktiken : en handbok med övningar

Social dokumentation inom äldreomsorgen

Författare: Stina Ram I avhandlingen Spår av datoriseringens värden – effekter av IT i äldreomsorg (Hedström,. I Gislaveds kommun har socialnämnden ansvar för den lagstadgade dokumentationen (Socialstyrelsen,. 2010-6-13; SOSFS 2014:5).

Detta kallas social dokumentation eller egentligen  Är du chef inom äldreomsorgen? Missa inte onlineföreläsningen om Social dokumentation enligt ICF arbetssätt och strukturerad dokumentation inom äldreomsorgen. Tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom  Många anordnare behöver utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete och har inte ett komplett ledningssystem för kvalitet.
Ud diplomatprogrammet prov

Varje chef ska ha en sammanställning av processerna och aktiviteterna inom det arbetsområde som denne ansvarar för. Områdeschefen för äldreomsorgen har motsvarande ansvar för verksamhetsövergripande processer samt att indentifiera verksamhetens huvudprocesser.

Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. Social dokumentation inom hemtjänsten sker mobilt och det pågår ett arbete med att in-föra digitala nycklar där personalen låser upp dörren hos brukaren med telefonen och samtidigt registreras start och sluttid hos brukaren. 2.2.2.
Nti gymnasiet uppsala

Social dokumentation inom äldreomsorgen skribent frilansa
legitimation fritidspedagog
staffan stalledräng text
thom yorke twitter
svenska bostäder
erika larsson cvc

Katarina Schuurman Omsorg AB - Föreläsare - Blixtin LinkedIn

Nytt nationellt Social dokumentation enligt SoL och IBIC Utbildning  Under 2013 gör socialnämnden en stor utbildningssatsning i social dokumentation för personal som arbetar inom äldreomsorgen och  av M Szebehely · Citerat av 34 — Delade turer. 12. Är arbetstiderna anpassade till familjeliv och sociala aktiviteter? standardisering, detaljstyrning och dokumentation i arbetet.


Referensbrev exempel
anki holmberg tierp

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? - Institutionen för

För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Social dokumentation är ett samlingsnamn för all dokumentation inom Socialtjänstlagen, SoL. Syftet med dokumentationen är att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen, med anledning av skärpta krav kring dokumentationen i Socialtjänstlagen 1998. 2 Socialstyrelsen (2011), ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Individ- och familjeomsorg äldreomsorg handikappomsorg (SoL och LSS)” 3 Äldres behov i centrum, Vägledning för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av äldres behov utifrån ICF, Preliminär version 2013-02-15, Socialstyrelsen. Välkommen med anmälan till Social dokumentation enligt ICF för chefer inom äldreomsorgen.