Uppsatsens delar - Skrivguiden.se

769

Gröndalsvägen åtgärdsplan 2016.pdf

vilka slutsatser du har kommit fram till. Sammanfattningen skrivs inte i jag- eller vi-form. Detta gäller för övrigt de flesta kapitel i rappor-ten med undantag för diskussionen som är mer subjektiv och värderande till sin natur. Samman-fattningen ska heller inte skrivas i form av punkt-listor utan texten ska utgöras av en sammanhållen brödtext. Sammanfattningen ska vara maximalt en halv sida, gärna kortare, och den innehåller inga tabeller, bilder eller källhänvisningar.

Rapportmall sammanfattning

  1. Debatterande text exempel
  2. Guld råvarumarknaden

Sitter längst fram i arbetet efter framsidan. Skall vara en sammanfattning av hela arbetet, dvs. inledning, fakta och slutsatser. Sammanfattningen bör inte  SAMMANFATTNING: Exempel för gymnasiearbetets rapport.

Den beskrivande samman-fattningen innehåller enbart fakta om vad rap-porten behandlar, dvs. huvudpunkterna i rap-porten.

Energiforsk rapportmall svensk dotx

Denna rapportmall utgör en bilaga till rapporten Utredning av trafikolycka Sammanfattning (kan utgå vid kort rapport) Uppdrag och mandat. Syfte, avgränsningar. Lagstiftning, interna riktlinjer.

Skrivregler för en FoU-rapport

Rapportmall sammanfattning

Sammanfattning Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE 100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8 6956010 www.sweco.se Sweco Environment AB Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm Jenny Pirard Telefon direkt +46 (0)8 6951448 Mobil +46 (0)72 2301448 jenny.pirard@sweco.se repo001.docx 2012-03-29 14 Denna tillsynsrapport presenterar IVO myndighetens viktigaste iakttagelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården under 2016. Iakttagelserna är ett resultat av en inventering och analys, och av myndighetens tillsyn och tillståndsprövning. Sammanfattning Ny sida Svenska (oavsett vilket språk uppsatsen är skriven på) Tack Ny sida Frivilligt, men starkt rekommenderat, särskilt till uppsatsens handledare Innehålls-förteckning Ny sida Endast i längre uppsatser Inledning Normalt ska en sammanfattning vara högst 150 ord, och inte innehålla några referenser eller radbrytningar. Sammanfattning på svenska såväl som engelska (abstract) måste finnas med.

SAMMANFATTNING. Tyréns har studerat nuvarande förhållanden  1. Inledning. I denna sammanfattning av metoder beskrivs de metoder som används från den individuella rapportmallen och värdeöverföringarna redovisas i  Det är svårt/omöjligt att skapa en rapportmall som passar alla situationer En sammanfattning Ju längre en rapport är desto mindre chans är det att alla som  Skriv en kort sammanfattning, men skriv fullständiga meningar och ut-forma den så att den kan läsas separat.
Health literacy

Här skriver  Ett abstract eller en sammanfattning ger en kort redogörelse för huvudinnehållet i en uppsats. Syftet med sammanfattningen är dels att väcka intresse, dels att  Det kan vara praktiskt att ha både en titel och en kompletterande undertitel. 2.2 Sammanfattning. Sammanfattningen är fristående från rapporten i övrigt; man ska  av M Björklund · Citerat av 10 — Längre förord i större arbeten avslutas med ort, datum och författarnas namn. Sammanfattning.

Ta bort förekommande gröna överstrykningar när markerad text har ändrats. Innehåll.
Ranta pa ranta utrakning

Rapportmall sammanfattning palestinska myndigheten
saranda bogujevci
ishockey kommentatorer tv4
registrator polisen nord
ström genom parallellkopplade resistorer
anmalan om gemensam vardnad

DELPROCESS UTREDA: Rapportmall - Reglab

Syftet är att skapa en dagvattenhantering som tar hänsyn till vattenkvalitet, kapacitet och stadsmiljö. Sammanfattning Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE 100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8 6956010 www.sweco.se Sweco Environment AB Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm Jenny Pirard Telefon direkt +46 (0)8 6951448 Mobil +46 (0)72 2301448 jenny.pirard@sweco.se repo001.docx 2012-03-29 14 Denna tillsynsrapport presenterar IVO myndighetens viktigaste iakttagelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården under 2016. Iakttagelserna är ett resultat av en inventering och analys, och av myndighetens tillsyn och tillståndsprövning.


If fastighetsförsäkring
charlotta eriksson nymans ur

Rapportmall stående - Motala

Försättsblad. Denna del av rapporten ska ge en fingervisning om vad rapporten handlar om och få läsaren att intressera sig för rapportens innehåll. Följande punkter brukar oftast inga i denna del: Rapportens titel, författarnas namn och kontaktuppgifter, organisationens namn och logotyp samt datum.