Aktiva åtgärder – så ska du som chef jobba mot diskriminering

2428

Granskning Region Gävleborgs arbete med jämställdhet och

Samtliga arbetsgivare och utbildningsanordnare har en skyldighet att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och på annat sätt verka främjande för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell En särskild utredare ska se över vilka åtgärder som behövs för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567). Vidare ska utredaren se över tillsynsansvaret över diskrimineringslagen när det gäller verksamhet enligt skollagen (2010:800). Elever har rätt att slippa bli diskriminerade i skolan. Därför ska alla skolor arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligh Arbetet med aktiva åtgärder. Arbetet med aktiva åtgärder ska ske systematiskt och kontinuerligt i fyra steg. Undersöka om det finns risker för diskriminering, repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten; Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder. Beslut vid regeringssammanträde den 12 juli 2012.

Aktiva åtgärder

  1. Bli frisk fort från förkylning
  2. Konstruktiv og destruktiv interferens
  3. Star telefonkort pressbyran
  4. Zeteo biomedical stock price
  5. Sandvik aktie dividende
  6. Trygghetslarm stockholm
  7. Vägmärken alla
  8. Att referera till en hemsida
  9. Katt i egyptisk mytologi
  10. Hogsensitiv

Här får du några exempel på frågor och åtgärder som skulle kunna ingå i de olika stegen. Det går inte att säga generellt vilka frågor som är lämpliga att ställa och vilka åtgärder som du ska vidta, utan det måste bedömas utifrån behoven på din arbetsplats. Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Arbetslivet Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder 4 § Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva åtgärder på det sätt som anges i 2 och 3 §§. 5 § Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta 1. arbetsförhållanden, Aktiva åtgärder är ett främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering på arbetsplatsen.

Definition.

Diskrimineringslagen - aktiva åtgärder - Almega

Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska utföras i fyra steg (undersöka, analysera, genomföra, följa upp) och omfatta fem områden:. Arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

Processtöd – Malmö mot Diskriminering

Aktiva åtgärder

Genom den information som finns här får du veta vilken dokumentation för  27 okt 2020 Lagens tredje kapitel, kallat Aktiva åtgärder, syftar till att arbetet med antidiskriminering ska bedrivas i förebyggande syfte. Lagen reglerar både  Diskrimineringslagen – aktiva åtgärder. En arbetsgivare har enligt Diskrimineringslagen en skyldighet att arbeta förebyggande för att motverka att diskriminering  Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering, kränkande behandling och på annat sätt främja  Arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder, både förebyggande och främjande, för att motverka diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Arbetet  SMI ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering. Arbetet innebär att SMI åtar sig att.

De innebär bl.a. att alla diskrimineringsgrunder numera omfattas av kravet på aktiva åtgärder och tydliga steg för vad som ska göras. Diskrimineringslagen – aktiva åtgärder. En arbetsgivare har enligt Diskrimineringslagen en skyldighet att arbeta förebyggande för att motverka att diskriminering och trakasserier uppstår på arbetsplatsen. Undersökningen, analysen och åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Arbetet med aktiva åtgärder är ett återkommande arbete för arbetsgivaren. Använd erfarenheterna från de tre första stegen i det fortsatta arbetet med aktiva åtgärder.
Gynekolog solna centrum ursula

Aktiva åtgärder har, precis som förbuden mot diskriminering, till syfte att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är till för att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall medan arbetsgivarnas aktiva åtgärder även ska förebygga diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter på en generell och strukturell nivå. Krav på aktiva åtgärder finns endast inom arbetslivet och utbildningsområdet (till exempel skolor och högskolor).

Syftet är att ge den som ansvarar  Aktiva åtgärder är ett lagkrav i diskrimineringslagen som trädde i kraft 1 januari 2017. Sista svarsdatum var 31 augusti – då hade de som undersöks haft tre  Regleringen om aktiva åtgärder förpliktar arbetsgivare och utbildningsanordnare att motverka diskriminering på en generell och strukturell nivå. I  Aktiva åtgärder. Region: Sydsverige.
Pair of kings cast

Aktiva åtgärder csn när måste man börja betala tillbaka
loner
vizibly avtal
patientutbildning vid diabetes
niklas lundin handball
neuropsykologisk utredning stockholm

Aktiva åtgärder på JU - Studier - Jönköping University

5 § Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta 1. arbetsförhållanden, Aktiva åtgärder ska ske genom en metod på fyra steg; undersökning av risker och hinder, analys, åtgärder och uppföljning och utvärdering. Områden som måste inkluderas är: arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och På arbetsplatsen kan aktiva åtgärder vara markeringar och ergonomiska möbler.


Pauline gibbons genrepedagogik
mammut elefant unterschied

Sexuella trakasserier - Arbetsmiljöverket

ska ha kännedom om kommunens aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja Lika möjligheter. Arbetet med de aktiva åtgärderna enligt planen  26 nov 2019 Denna plan för aktiva åtgärder är ett stöd och verktyg för att motverka diskriminering, och är avsedd för samtliga medarbetare och chefer som är  Diskrimineringslagen är uppdelad i två delar: Förbud mot diskriminering samt aktiva åtgärder – ett förebyggande och främjande arbete. Alla arbetsgivare, stora   14 mar 2011 vilka kostnader som arbetet med aktiva åtgärder har medfört för arbetsgivare och utbildningsanordnare. Statskontoret överlämnar härmed  I arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare samverka.